Het resultaat van innovatieve projecten is afhankelijk van de manier waarop deze worden ontwikkeld, georganiseerd en uitgevoerd. In elk van deze drie fasen zijn er elementen die van belang zijn voor het kunnen realiseren van het project. Een juiste focus daarop leidt tot een beheersbaar proces, met als eindresultaat het behalen van de gestelde doelen.

Ernenst Financial Engineering bv (EFE) faciliteert in dat proces: