Ernenst Financial Engineering bv (EFE) levert ondersteuning in het gehele proces van ontwikkeling tot en met afronding van het project. Maar ook op de afzonderlijke elementen kan de expertise van EFE worden ingezet:


Ontwikkeling
vertalen van idee├źn naar concrete projectbeschrijvingen
verkennen en aanboren van de juiste externe financieringsbronnenOrganisatie

inrichten van de projectadministratie om het project op een goede manier te kunnen monitoren en de voortgang ervan te kunnen verantwoorden naar de externe financiers
begeleiden in aanbestedingstrajecten
opleiden in de verschillende aspecten van projectontwikkeling en -uitvoering opleiding op het vlak van (subsidie)beheerUitvoering

ondersteunen van de projectuitvoerder (opdrachtgever) door het overnemen van operationele (procesmatige en administratieve) werkzaamheden, zodat deze alle aandacht kan geven aan de inhoud van het project
budgetbewaking, (eind)rapportages voor bestuur/management/externe financiers